Udlejning

Lejebetingelser for Mont Dor ApS udstyr

 

1. Priser

 

1.1.

Leje stk. prisen er for anvendelse af udstyr 1 (én) eventdag. Regnet som leveringsdag, brugsdag, returdag inden lukketid.

1.1.1. For weekender er leje stk. prisen for anvendelse af udstyr 2 (to) eventdage fra fredag til mandag. Regnet som leveringsdag, brugsdage, returdag inden lukketid.

1.2.

Ydelser, salgsvarer og skaffevarer faktureres til gældende dagspris på leveringsdagen. Transportpriser er med

forbehold for ændringer i skatter, afgifter og markedspriser på diesel, forhold der er uden for vor kontrol.

1.3.

Pakkeordre under kr. 2.000,00 ekskl. moms tillægges ekspeditions bidrag på kr. 1.000,-.

1.4.

Alle lejekontrakter/udlejninger tillægges timer til opsætning og nedrivning samt eventuel til hjælpematerialer.

(dieselpris svingninger, miljøomkostninger, sociale omkostninger) - udgifter der påføres med tilbagevirkende kraft eller fra dag til dag.

1.4.1

Alle lejekontrakter/udlejninger tillægges timer til evt. klargøring og returhåndtering samt eventuel til hjælpematerialer.

1.5.

Depositum opkræves på 25% af samlet faktura. Dette tilbagebetales efter 3 arbejdsdage, såfremt der ikke er fejl og mangler på returneret udlejnings varer.

 

2. Lejemålet

2.1.

Lejemålet begynder den dag udstyret afsendes fra lager, og ophører først den dag udstyret er retur efterkontrolleret, samt optalt af udlejer og på udlejers lager.

2.2.

Optælling ved retur - lejer og udlejer i fællesskab på udlejers lager er generelt altid muligt. En optælling tager fra ½ time til 2 time eller mere.

 

3. Ansvar

3.1.

Lejer er 100 % ansvarlig for det lejede i hele lejeperioden regnet fra det øjeblik, hvor varerne er afleveret på lejers bopæl / overdraget til lejer, indtil udstyret er afhentet / returneret til udlejers adresse.

3.2.

Lejer er pligtig til at overholde lejebetingelserne og har accepteret disse ved godkendelse af leje budget / tilbud.

3.3.

Det lejede udstyr (møbler & apparater) må ikke udsættes for fugt og regn. Skal opbevares indendørs/ under tag.

3.4.

Lejer forpligter sig til at drage omsorg for sagkyndig håndtering og pasning af udstyr.

3.5.

Udlejer er ikke ansvarlig for personskade, tingskade eller anden form for skade forvoldt af det lejede.

3.6.

Lejer kan aldrig, og vil aldrig kunne drages til ansvar, for transportskader på udstyr forvoldt af udlejer.

Transportskader forvoldt af udlejer på udstyr, der har været forsvarligt nedpakket af lejer vil altid være kendetegnet ved flere hele ødelagte kasser. Og aldrig ved enkelt stående tilfælde midt i en kasse.

3.7.

Lejer er pligtig til selv at drage omsorg for at alt lejet udstyr kommer retur til udlejer til skriftlig aftalt dato, eller er stillet frem til afhentning på aftalt dato.

3.7.1. Ved lejet udstyr som ikke returneres på aftalt dato inden lukketid, opkræves lejer dagsleje pr. påbegyndte dag.