Udlejning

Lejebetingelser for TING

 

1. Priser

1.1. Leje prisen er for anvendelse af udstyr 1 (én) dag. Regnet som leveringsdag, brugsdag, returdag inden kl 16.30.

1.2. Transportpriser er med forbehold for ændringer i skatter og afgifter.

1.3. Ordrer under kr. 2.000,00 ekskl. moms tillægges ekspeditionsgebyr på kr. 1.000,-.

 

2. Ansvar og rettigheder

2.1. Lejer er ansvarlig for udstyret i hele lejeperioden regnet fra levering på lejers adresse / overdraget til lejer, og indtil udstyret er afhentet / returneret til udlejers adresse.

2.2. Lejer kan medvirke til optælling og eftersyn af udlejet udstyr ved returnering. hvis ønsket. 

2.3. Lejer accepterer automatisk lejebetingelserne ved godkendelse af tilbud.

2.4. Lejet udstyr til indendørs brug må ikke udsættes for fugt og regn.

2.5. Lejer forpligter sig til at drage omsorg for sagkyndig håndtering af udstyr.

2.5. Udlejer er ikke ansvarlig for personskade, tingskade eller anden form for skade forvoldt af det lejede udstyr. Lejer vil blive påkrævet at betale ekstra omkostning for reperation af skade forvoldt på lejet udstyr.

2.6. Lejer er ansvarlig for at nedpakning af udstyr til returnering, sker på en forsvarlig måde så det tåler almindelig godstransport.

2.7. Lejer er ansvarlig for at lejet udstyr returneres til udlejer / sættes frem til afhentning af udlejers transportør til aftalt dato iht. lejeaftalen. Returneres udstyr ikke rettidigt, faktureres påløbne tid eller dage samt eventuel ekstra transport iht. lejeaftalen.